رکورد قبلیرکورد بعدی

" الضوء اللامع لاهل القرن التاسع "


شناسگر رکورد : 457171
سرشناسه : سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۹ - ‎۶۴۳ق
عنوان و نام پديدآور : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع [منبع الکترونیکی]/ سخاوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎12 بایگانی: ۷ MB)
نام فایل : 10680_1.doc
نام فایل : 10680_2.doc
نام فایل : 10680_3.doc
نام فایل : 10680_4.doc
نام فایل : 10680_5.doc
نام فایل : 10680_6.doc
نام فایل : 10680_7.doc
نام فایل : 10680_8.doc
نام فایل : 10680_9.doc
نام فایل : 10680_10.doc
نام فایل : 10680_11.doc
نام فایل : 10680_12.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع
10680_12.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
364.84 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع
10680_11.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
592.16 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع
10680_10.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
758.22 KB
85
85
نظرسنجی