رکورد قبلیرکورد بعدی

" العاقبه فی ذکر الموت و الاخره "


شناسگر رکورد : 457177
سرشناسه : ابن خراط، عبدالحق بن عبدالرحمن، ۵۱۰ - ‎۵۸۲
عنوان و نام پديدآور : العاقبه فی ذکر الموت و الاخره [منبع الکترونیکی]/ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ابن عبد الله الأزدی الاشبیلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۰۴ KB)
نام فایل : 4911_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العاقبه فی ذکر الموت و الاخره
4911_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
958.61 KB
85
85
نظرسنجی