رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفروق "


شناسگر رکورد : 457210
سرشناسه : حاکم کرابیسی، محمد بن محمد، ۲۸۵ - ‎۳۷۸ق
عنوان و نام پديدآور : الفروق [منبع الکترونیکی]/ کرابیسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۵۳۷ KB)
نام فایل : 10634_1.doc
نام فایل : 10634_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفروق
10634_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
296.19 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفروق
10634_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
300.20 KB
85
85
نظرسنجی