رکورد قبلیرکورد بعدی

" المحکم فی اللغه "


شناسگر رکورد : 457272
سرشناسه : اب‍ن‌ س‍ی‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌‏‫، ۳۹۸‬-‏۴۵۸ق.661452
عنوان و نام پديدآور : المحکم فی اللغه [منبع الکترونیکی]/ علی بن اسماعیل ابن سیده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۰ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎10 بایگانی: ۶.۶۴ MB)
نام فایل : 10815_1.doc
نام فایل : 10815_2.doc
نام فایل : 10815_3.doc
نام فایل : 10815_4.doc
نام فایل : 10815_5.doc
نام فایل : 10815_6.doc
نام فایل : 10815_7.doc
نام فایل : 10815_8.doc
نام فایل : 10815_9.doc
نام فایل : 10815_10.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المحکم فی اللغه
10815_10.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
990.91 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المحکم فی اللغه
10815_9.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
977.48 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المحکم فی اللغه
10815_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.01 MB
85
85
نظرسنجی