رکورد قبلیرکورد بعدی

" المختصر فی اصول الفقه "


شناسگر رکورد : 457274
سرشناسه : ابن لحام، علی بن محمد، - ‎۸۰۳ق
عنوان و نام پديدآور : المختصر فی اصول الفقه [منبع الکترونیکی]/ علی بن محمد ابن لحام
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۷ KB)
نام فایل : 10628_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المختصر فی اصول الفقه
10628_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
95.60 KB
85
85
نظرسنجی