رکورد قبلیرکورد بعدی

" المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین(ع) "


شناسگر رکورد : 457296
سرشناسه : طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۲۲۴؟-۳۱۰ق‌.741585
عنوان و نام پديدآور : المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین(ع) [منبع الکترونیکی]/ محمد بن جریر طبری؛ محقق: احمد محمودی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۸۱ KB)
نام فایل : 393_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین(ع)
393_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
874.64 KB
85
85
نظرسنجی