رکورد قبلیرکورد بعدی

" المعجم الوسیط "


شناسگر رکورد : 457312
سرشناسه : ان‍ی‍س‌، اب‍راه‍ی‍م‌673357
عنوان و نام پديدآور : المعجم الوسیط [منبع الکترونیکی]/ ابراهیم انیس
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۳.۳۳ MB)
نام فایل : 10597_1.doc
نام فایل : 10597_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المعجم الوسیط
10597_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.85 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المعجم الوسیط
10597_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.98 MB
85
85
نظرسنجی