رکورد قبلیرکورد بعدی

" المغازی: سیره ابن اسحاق "


شناسگر رکورد : 457316
سرشناسه : اب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌، - ۲۱۳ق‌.661772
عنوان و نام پديدآور : المغازی: سیره ابن اسحاق [منبع الکترونیکی]/ عبدالملک بن هشام ابن هشام
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۵ بایگانی: ۳۵۳ KB)
نام فایل : 10483_1.doc
نام فایل : 10483_2.doc
نام فایل : 10483_3.doc
نام فایل : 10483_4.doc
نام فایل : 10483_5.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی2 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المغازی: سیره ابن اسحاق
10483_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
69.40 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المغازی: سیره ابن اسحاق
10483_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
71.80 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المغازی: سیره ابن اسحاق
10483_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
45.67 KB
85
85
نظرسنجی