رکورد قبلیرکورد بعدی

" المؤتلف و المختلف (الأنساب المتفقة فی الخط المتماثلة فی النقط) "


شناسگر رکورد : 457346
سرشناسه : اب‍ن‌ ق‍ی‍س‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ طاه‍ر‏‫، ۴۴۸‬-‏۵۰۷ق.661647
عنوان و نام پديدآور : المؤتلف و المختلف (الأنساب المتفقة فی الخط المتماثلة فی النقط) [منبع الکترونیکی]/ محمد بن طاهر ابن قیسرانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۱۵ KB)
نام فایل : 3899_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی