رکورد قبلیرکورد بعدی

" الهدایه شرح بدایه المبتدی "


شناسگر رکورد : 457377
سرشناسه : مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، ۵۳۰ - ‎۵۹۳
عنوان و نام پديدآور : الهدایه شرح بدایه المبتدی [منبع الکترونیکی]/ علی بن ابی بکر مرغینانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎4 بایگانی: ۱.۷۲ MB)
نام فایل : 4879_1.doc
نام فایل : 4879_2.doc
نام فایل : 4879_3.doc
نام فایل : 4879_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الهدایه شرح بدایه المبتدی
4879_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
495.96 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الهدایه شرح بدایه المبتدی
4879_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
525.75 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الهدایه شرح بدایه المبتدی
4879_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
332.92 KB
85
85
نظرسنجی