رکورد قبلیرکورد بعدی

" ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد "


شناسگر رکورد : 457397
سرشناسه : ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ‏‫‏۱۳۱۳ - ۱۳۴۵.752632
عنوان و نام پديدآور : ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد [منبع الکترونیکی]/ فروغ فرخزاد
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: فارسی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۱ KB)
نام فایل : 4519_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
4519_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
27.71 KB
85
85
نظرسنجی