رکورد قبلیرکورد بعدی

" بحر الدم فیمن تکلم فیه أحمد بمدح أو ذم "


شناسگر رکورد : 457400
سرشناسه : مقدسی، یوسف بن حسن، - ‎۹۰۹ق
عنوان و نام پديدآور : بحر الدم فیمن تکلم فیه أحمد بمدح أو ذم [منبع الکترونیکی]/ یوسف بن حسن مقدسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۶۷ KB)
نام فایل : 990_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بحر الدم فیمن تکلم فیه أحمد بمدح أو ذم
990_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
423.87 KB
85
85
نظرسنجی