رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم) "


شناسگر رکورد : 457493
سرشناسه : اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر‏‫، ۷۰۰‬-‏۷۷۴ق.661650
عنوان و نام پديدآور : تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم) [منبع الکترونیکی]/ اسماعیل بن عمر ابن کثیر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۵ MB)
نام فایل : 839_1.doc
نام فایل : 839_2.doc
نام فایل : 839_3.doc
نام فایل : 839_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم)
839_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.32 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم)
839_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.32 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم)
839_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.33 MB
85
85
نظرسنجی