رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر ابی السعود "


شناسگر رکورد : 457494
سرشناسه : اب‍وال‍س‍ع‍ود، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۸۹۳؟-۹۸۲ق‌.661916
عنوان و نام پديدآور : تفسیر ابی السعود [منبع الکترونیکی]/ محمد بن محمد عمادی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎12 بایگانی: ۵.۵۰ MB)
نام فایل : 10712_1.doc
نام فایل : 10712_2.doc
نام فایل : 10712_3.doc
نام فایل : 10712_4.doc
نام فایل : 10712_5.doc
نام فایل : 10712_6.doc
نام فایل : 10712_7.doc
نام فایل : 10712_8.doc
نام فایل : 10712_9.doc
نام فایل : 10712_10.doc
نام فایل : 10712_11.doc
نام فایل : 10712_12.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابی السعود
10712_9.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
899.06 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابی السعود
10712_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.64 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابی السعود
10712_7.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.78 MB
85
85
نظرسنجی