رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر ابی مظفر السمعانی "


شناسگر رکورد : 457495
سرشناسه : سمعانی، منصور بن محمد، ۴۲۶ - ‎۴۸۹ق
عنوان و نام پديدآور : تفسیر ابی مظفر السمعانی [منبع الکترونیکی]/ منصور بن محمد سمعانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۶ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎6 بایگانی: ۳.۵۱ MB)
نام فایل : 10763_1.doc
نام فایل : 10763_2.doc
نام فایل : 10763_3.doc
نام فایل : 10763_4.doc
نام فایل : 10763_5.doc
نام فایل : 10763_6.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابی مظفر السمعانی
10763_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
681.65 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابی مظفر السمعانی
10763_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.08 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر ابی مظفر السمعانی
10763_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.11 MB
85
85
نظرسنجی