رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر العیاشی "


شناسگر رکورد : 457497
سرشناسه : ع‍ی‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، -۳۲۰؟ق‌.749261
عنوان و نام پديدآور : تفسیر العیاشی [منبع الکترونیکی]/ محمد بن مسعود عیاشی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۱۶ MB)
نام فایل : 796_1.doc
نام فایل : 796_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر العیاشی
796_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
619.40 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر العیاشی
796_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
670.00 KB
85
85
نظرسنجی