رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر کشاف "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 457500
شماره مدرک : ‎۱‎۹‎۳‎۱‎۴‎۸‎۴
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭BP۹۴/۵‏‫‬‭‬‭‭/ز۸ک۵۰۴۱ ۱۳۸۹
شابک : ‏‫۹۵۰۰۰۰ ریال‬‬: ‏‫: ‏‫دوره‬‬ ‏‫‬‭978-964-311-853-2 :‬
: : ‏‫ج.۱‬‬ ‏‫‬‭978-964-311-762-7 :‬
: : ‏‫ج.۲‬‏‫‬‭978-964-311-763-4 :‬
: : ‏‫ج.۳‬‏‫‬‭978-964-311-851-8 :‬
: : ‏‫ج.۴‬‏‫‬‭978-964-311-852-5 :‬
سرشناسه : زم‍خ‍ش‍ری‌، ، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر
عنوان و نام پديدآور : تفسیر کشاف [کتاب]/ / محمودبن‌عمر‌بن‌محمد زمخشری ؛ ؛ ترجمه مسعود انصاری .
عنوان قراردادي : ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌
وضعيت نشر : تهران: : ققنوس، ‏‫، ۱۳۸۹‬-‬
مشخصات ظاهری : ‏‫۴ج.‬
يادداشتهاي مربوط به ويراست : ج.۱ تا ۴ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
شناسه افزوده : ان‍ص‍اری‌، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۳۴۵ - ‏ ، ، مترجم
نوع فرمت الکترونيکي : PDF
روش دستيابي : شبکه جهانی وب
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر الکشاف
10602_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.50 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر الکشاف
10602_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.19 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تفسیر الکشاف
10602_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.40 MB
85
85
نظرسنجی