رکورد قبلیرکورد بعدی

" تقریع العصا فی الرق والنخاسة والخصا "


شناسگر رکورد : 457512
سرشناسه : آل کاشف‌الغطاء، محمدرضا، ۱۸۹۳ - ‎۱۹۴۷
عنوان و نام پديدآور : تقریع العصا فی الرق والنخاسة والخصا [منبع الکترونیکی]/ محمدرضا کاشف الغطاء
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۵۹ KB)
نام فایل : 3538_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تقریع العصا فی الرق والنخاسة والخصا
3538_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
560.39 KB
85
85
نظرسنجی