رکورد قبلیرکورد بعدی

" صیانة صحیح مسلم من الأخلال و الغلط و حمایته من الاسقاط و السقط "


شناسگر رکورد : 457796
سرشناسه : دمیاطی، عبدالمؤمن بن خلف، ۶۱۳ - ‎۷۰۵ق
عنوان و نام پديدآور : صیانة صحیح مسلم من الأخلال و الغلط و حمایته من الاسقاط و السقط [منبع الکترونیکی]/ عبدالمؤمن بن خلف دمیاطی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴۵ KB)
نام فایل : 4167_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی