رکورد قبلیرکورد بعدی

" غنیة النزوع "


شناسگر رکورد : 457847
سرشناسه : اب‍ن‌ زه‍ره‌، ح‍م‍زة ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‏‫، ۵۱۱‬-‏۵۸۵ق.661420
عنوان و نام پديدآور : غنیة النزوع [منبع الکترونیکی]/ مؤلف: حمزه بن علی ابن زهره؛ محقق: ابراهیم بهادری، جعفر سبحانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۸۰ KB)
نام فایل : 32_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
غنیة النزوع
32_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
704.73 KB
85
85
نظرسنجی