رکورد قبلیرکورد بعدی

" معاهده التنصیص علی شواهد التلخیص "


شناسگر رکورد : 458101
سرشناسه : ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۶۸-۹۶۳ق‌.743646
عنوان و نام پديدآور : معاهده التنصیص علی شواهد التلخیص [منبع الکترونیکی]/ عبدالرحیم بن احمد عباسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۶۷۵ KB)
نام الکترونيکي : 10594_1.html
نام فایل : 10594_1.doc
نام الکترونيکي : 10594_2.html
نام فایل : 10594_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی