رکورد قبلیرکورد بعدی

" نقد و بررسی نظریه قرآن و تاثر و وابستگی به فرهنگ زمانه "


شناسگر رکورد : 458430
سرشناسه : ای‍ازی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۳ -674410
عنوان و نام پديدآور : نقد و بررسی نظریه قرآن و تاثر و وابستگی به فرهنگ زمانه [منبع الکترونیکی]/ محمد علی ایازی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی:۱۴،۹۳۶ KB)
نام الکترونيکي : 100
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی