رکورد قبلیرکورد بعدی

" مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی "


شناسگر رکورد : 458493
سرشناسه : جعفر، هشام احمد، ‎۱۹۶۴ -
عنوان و نام پديدآور : مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی [منبع الکترونیکی]/ هشام احمد ع وض جعفر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فصلنامه حکومت اسلامي
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : افتخاري، اصغر، ‎???? -
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی:۵۱ KB)
نام الکترونيکي : 424
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی
424_1.html
مقالات فارسی
متن
text/html
90.93 KB
85
85
نظرسنجی