خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 458570
سرشناسه : ب‍خ‍ش‍ی‍ان‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌677864
عنوان و نام پديدآور : مردم سالاری دینی در گفتار و کردار امام علی (ع ) و امام خمینی [منبع الکترونیکی]/ ابوالقاسم بخشیان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : در این مقاله ، در مقدمه به چند نکته ضروری قبل از ورود به بحث پرداخته ایم و سپس با عنوان (مـردم پـشـتـوانـه اصلی حکومت اند) جایگاه آن ها را در نظام مردم سالاری دینی تبیین نموده ایم . بنابراین ، حکومت (مردم سالار دینی ) حکومتی است که مبانی فکری و ساز و کارهای اجرایی اش ، آمـوزه هـا و قـوانـیـن برآمده از دین و مورد خواست ، رضایت و حمایت توده های مردمی بوده ، بر اسـاس آرای مـسـتـقـیـم یا غیر مستقیم آنان شکل گرفته باشد. این شیوه حکومت دینی همان است که پـیـشـوایان معصوم (ع ) پیاده کرده و فرا راه نهاده اند. توضیح آن که مردم سالار دینی هرگز بـه مـعـنای نظام دموکراسی غربی نیست بلکه نظام خاصی با ویژگی های مخصوص به خود می باشد. مـردم سـالاری دیـنی نه تنها استبداد و دیکتاتوری را بر نمی تابد که اصلی ترین هدف آن ، ایـجـاد آزادی ، کـرامت انسانی ، تعالی روحی مردم و رفع نیازمندی های مادی و معنوی آنهاست لذا بـه تـعـبیر مولا علی (ع ) حاکم باید قلبش مملو از عشق و علاقه به مردم بوده ، وجودش را وقف خدمت به آنها نموده باشد در چنین نظامی که بقاء و استمرارش به حضور مردم و همراهی آنهاست ، کارگزاران حکومت باید با تمام وجود تلاش کنند رضایت مردم را تاءمین و خواسته ها و عواطف شان را محقق سازند. قرآن شریف سفارش نموده که در مقابل دشمن تا می توانید ع د ة و ع د ة فراهم نمایید: (و ا ع د وا ل ه م م ا اس ت ط ع ت م م ن ق و ة ...) (انفال : ‎60) مولا علی (ع ) نیز در نهج البلاغه می فرماید: (ا ل ع د ة ل لا ع داء ا لعام ة م ن الا م ة )(‎226) همانا توده مردم اصلی ترین سرمایه حکومت در مقابل دشمن اند پـس حـفـظ ایـن پـشـتـوانـه باید اصلی ترین دغدغه حکومت باشد و بر همین اساس باید تمامی عوامل تاءمین کننده رضایت آنها را مورد نظر قرار داده و در تحقق آنها بکوشد و الا اساسی ترین چالش حکومت که عدم حمایت مردم از آن است ، فرا روی آن قرار گرفته و زمینه سرنگونی اش را فراهم می نماید. علی (ع ) فرموده اند: (آفة الم ل ک ، ض ع ف الح مای ة )(‎227) مشکل اساسی حکومت ، ضعف حمایت مردم از آن می باشد در نـهـج البـلاغـه عوامل چندی به عنوان راه های جلب رضایت مردم یافت می شود که ما به پنج عامل آن پرداخته ایم . ‎1ـ حل مشکل مردم از عـوامـل ایجاد روح اعتماد در مردم و پیوند آنها با حکومت توجه اساسی به مشکلات آنهاست به نحوی که سیاست گذاری های نظام باید با توجه به خواست و کشش مردم باشد علی (ع ) به مـالک فـرمـوده انـد: (اگـر مـردم زمـیـنـه پـذیـرش کـاری را نـدارنـد از آن بـپ +++رهیز.)++(228) ‎2ـ عدم خشونت و سخت گیری با مردم عـلی (ع ) در مـواردی چـنـد خـطاب به والیان خود نوشته اند با مردم با احسان برخورد نموده و بـه هـیچ روی خوف و وحشت در دل آنها ایجاد نکنید. در نگاه امام علی (ع ) تحقیر مردم برای مطیع نـمودن ، سیاست فرعونی است که : (ا ست خ ف ق وم ه و ا طاع وه )؛ قومش را تحقیر می نمود، پس آنها او را اطاعت می کردند. ‎3ـ تکریم مردم و شخصیت دادن به آنها از جـمـله عوامل مؤ ثر در جلب رضایت مردم ، دادن شخصیت و احترام و گرامی داشت آنهاست که مولا علی (ع ) خود بر این مهم پافشاری کرده و سیره اش نمایشگر گفتارش در این زمینه می باشد. ‎4ـ ساده زیستی رهبران و کارگزاران حکومت هـمـراهـی مردم با حکومت و رضایت آنها در جایی کاملا مشهود می گردد که ببینند حاکم و حکومتیان بـه جای بهره مندی مسرفانه از امکانات ، در حد خود آنها و بلکه پایین تر هستند. این موضوع در بقاء حکومت بسی مؤ ثر است . ‎5ـ رعایت حقوق مردم حـکـومـت هـمـچـنـانـکـه مـتـوقـع اسـت مـردم تـکـالیـفـی را انـجـام دهـنـد بـایـد در قـبـال تـکـالیـف ، حقوق آنها را نیز رعایت و بدین ترتیب نظر مردم را به خود جلب و از همراهی آنها بهره ببرد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فصلنامه مربيان
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی:۲۷ KB)
نام الکترونيکي : 661
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :