خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 458574
عنوان و نام پديدآور : تصویر دوگانگی استراتژی سازمان ملل [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : چـــرا شـــورای امـــنـــیـــت سـازمـان مـلل متحد در برخورد با دوپدیده یکسان ( جنگ تحمیلی و جنگ خـلیـجفـــارس )، یـــکـــســـان عـــمـــل نـکـرد، بـلکـه عـراق را در جـنـگ تـحـمـیـلی ، پـس از هــشـتسال و ام ا در جنگ کویت ، یک روز پس از آغاز حمله ، متجاوز شناخت ؟ آیا در جنگ تحمیلی ، تـجـاوزیصـــورت نـــگـــرفـــتـــه بـــود؟ آیـــا حـــمـــله عـــراق بـــه ایـــران از شـد تعمل برخوردار نبود؟ و یا این که منافع و اغراض کشورهای عضو دایم شورای امنیت ، در برخورددوگانه سازمان ملل نقش داشته است ؟ ایـن مـقـاله ، بـرای پـاسـخ بـه ایـن پـرسـش هـا، قـرارداد الجـزیـره ، اسـاسـنـامـه مـلل مـتـحـد، قـطـعـنـامـه تـعـریـف تـجـاوز، گـزارش ‎1370 دبـیـر کـل ، شـد ت حـمـلات هـوایی عراق ، نیت تجاوز و حجم نیروهای عملیاتی آن کشور مورد بررسی قـرار مـی گیرد. حاصل این بررسی ، آن است که عراق ، متجاوز و نیز حمله این کشور به ایران از شـد ت عـمـل لازم بـرخـوردار بـوده اسـت . بـنـابـرایـن ، ادعـای فـقـدان تـجـاوز و نـبـود شدت عمل در حمله عراق به ایران ، قانع کننده نیست . بلکه با بررسی منافع پنج عضو شورای امنیت در منطقه ؛ چون درآمد ناشی از فروش تسلیحات و مواد مصرفی ، خرید ارزان نفت و گاز و نیز مـقـابـله بـا بـنـیـادگـرایـی اسـلامـی و عـربـی و مـانـنـد آن ، را بـایـد از مـهـم تـریـن دلایـل اتـخـاذ سـیـاسـت صـبـر و انـتـظـار در جـنـگ تـحـمـیـلی و اتـخـاذ سـیـاسـت شـدت عمل در جنگ کویت ، به شمار آورد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : حصون
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی:۳۷ KB)
نام الکترونيکي : 665
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :