رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاریخی بن‌مایه‌ها و درون‌مایه‌های رخداد عاشورا از منظر امام خمینی "


شناسگر رکورد : 458621
سرشناسه : ح‍ض‍رت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌702887
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاریخی بن‌مایه‌ها و درون‌مایه‌های رخداد عاشورا از منظر امام خمینی [منبع الکترونیکی]/ حسین حضرتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : حضور
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۶ KB)
نام الکترونيکي : 127
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی