رکورد قبلیرکورد بعدی

" سیمای مدینه منتظران "


شناسگر رکورد : 458632
سرشناسه : نقی‌زاده، محمد
عنوان و نام پديدآور : سیمای مدینه منتظران [منبع الکترونیکی]/ محمد نقی زاده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۵.۵ KB)
نام الکترونيکي : 138
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
سیمای مدینه منتظران
138_1.html
مقالات فارسی
متن
text/html
66.41 KB
85
85
نظرسنجی