رکورد قبلیرکورد بعدی

" امام مهدی (علیه السلام) و مسئله‌ی طول عمر "


شناسگر رکورد : 458661
سرشناسه : زی‍ن‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌723215
عنوان و نام پديدآور : امام مهدی (علیه السلام) و مسئله‌ی طول عمر [منبع الکترونیکی]/ غلامحسین زینلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : تولد امام مهدی (علیه السلام) در سحرگاه نیمهی شعبان سال (‎256 ه. ق) مورد تایید همه دانشمندان شیعه و بسیاری از دانشمندان پیرو مکتب خلفاست این نوشتار ضمن بررسی پیشینهی این موضوع از کتب علمای شیعه به بررسی آیات، روایات پیامبر (ص) و از منظر عقل و نگاه علوم تجربی به این مسیله پرداخته است. طبق روایات، امام مهدی (علیهالسلام) که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد ساخت، فرزند امام حسن عسکری (علیهالسلام) است که در نیمهی شعبان سال ‎256 ه. ق متولد شده است. این حقیقت، مورد تایید همهی دانشمندان شیعهی امامیه و جمع کثیری از دانشمندان اهل سنت است. (‎1) معنای روشن این سخن، آن است که آن ذخیرهی الهی، دارای عمری طولانی است. تاکنون، بیش از هزار و صد پنجاه سال از عمر مبارک آن حضرت گذشته است. داشتن طول عمر، به این اندازه بر خلاف عرف و عادتی است که در میان مردم جهان جریان دارد. موضوع طول عمر در عصر حاضر، امری حل شده است، و حداکثر، از حد یک استبعاد ابتدایی فراتر نمیرود؛ زیرا، در همین سالها و دهههای اخیر، در روزنامهها و مجلات، به نام افرادی بر میخوریم که عمرهایی در حد صد و پنجاه تا دویست و پنجاه سال داشتهاند. (‎2) آری، مسیلهی طول عمر امام زمان (علیهالسلام) از دید ما، نه یک ایراد، بلکه یک استبعاد و اظهار تعجب است، اما از آن جا که مخالفان شیعه، همین استبعاد را یک اشکال تلقی کرده و دربارهی آن به بزرگنمایی پرداختهاند و تا آن جا پیش رفتهاند که مسیلهی طول عمر امام مهدی (علیهالسلام) را دلیل انکار وجود آن حضرت قرار دادهاند، خود را ملزوم میدانیم که این مسیله را بررسی کنیم و به منظور روشن شدن اذهان و رفع استبعاد از فکر و اندیشهی مخالفان، مطالبی را تقدیم داریم.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : انتظار
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۲ KB)
نام الکترونيکي : 167
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی