رکورد قبلیرکورد بعدی

" مهدویت و مذاهب اسلامی (مشترکات و تفاوتها) "


شناسگر رکورد : 458677
سرشناسه : زینلی، غلامحسین، ‎۱۳۳۹ -
عنوان و نام پديدآور : مهدویت و مذاهب اسلامی (مشترکات و تفاوتها) [منبع الکترونیکی]/ غلامحسین زینلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : مهدویت و مذاهب اسلامی (مشترکات و تفاوتها) در مقاله یاد شده نخست به دوازده مورد از مشترکات پیروان مذاهب اسلامی در مسیله مهدویت اشاره شده است. بدنبال آن هفت مورد از نقاط افتراق مذاهب در مسیله مهدویت مورد بحث قرار گرفته است. از جمله نقاط مهم افتراق، نوعی بودن یا شخصی بودن مسیله مهدویت است. این بحث به دلیل اهمیت آن یا تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته، و دلایل هر دو گروه، یعنی هم دلایل طرفداران مهدویت شخصی، و هم دلیل طرفداران مهدویت نوعی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. و سرانجام با بیان هشت دلیل، نظریه مهدویت نوعی نقد، و نظریه مهدویت شخصی به اثبات رسیده است. پیروان مذاهب مختلف اسلامی با همه اختلافهایی که در زمینههای دیگر اعتقادی با یکدیگر دارند، در این مسیله متحدند که آینده بشریت و ام ت بزرگ اسلامی، سرانجام به حکومت جهانی مهدی موعود منتهی خواهد شد. آنان با وجود این که در کلیات مسیله مهدویت با هم مشترکند، در جزییات این مسیله میانشان اختلاف نظر وجود دارد. این قضیه به مذاهب گوناگون محدود نشده، بلکه گاه در میان پیروان یک مذهب نیز این تفاوتها به چشم میخورد. تنها مذهبی که از این درگیری برکنار مانده و میان پیروان آن در مسایل مهدویت اختلاف چندانی دیده نمیشود، مذهب شیعه دوازده امامی است. در این نوشتار نظر خوانندگان گرامی را به مواردی از مشترکات و تفاوتهای مذاهب اسلامی در مسیله مهدویت جلب میکنم.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : انتظار
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۵ KB)
نام الکترونيکي : 183
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی