رکورد قبلیرکورد بعدی

" حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی "


شناسگر رکورد : 458925
سرشناسه : ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود803662
عنوان و نام پديدآور : حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی [منبع الکترونیکی]/ محمود هاشمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : اهل بيت فارسي
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۳ KB)
نام الکترونيکي : 493
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی