خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 458936
سرشناسه : ع‍ل‍ی‌دوس‍ت‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌748234
عنوان و نام پديدآور : فقه و عقل [منبع الکترونیکی]/ ابو القاسم علیدوست
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : تاریخچه قانون، ضرورت جعل و عمل به آن، به تاریختشکیل زندگی جمعی بشر برمیگردد و از روزی که انسان، به زندگی اجتماعی گرایید ولو به گونهای بسیار ساده وابتدایی، ضرورت وجود قانونی که بتواند آن اجتماع ساده وغیر پیچیده را به نحو احسن اداره کند احساس شد. آنگونه کهاز برخی آیات قرآن نیز استفاده میشود، تاریخ تشریع قانوندر قالب صدین الهی به همان زمانهای ابتدایی چون زماننوح برمیگردد. قرآن در این باره میفرماید: صتشریع کرد[خداوند] برای شما از دین آنچه را به نوح توصیه کرده بود وآنچه را وحی کردیم بر تو و آنچه را به ابراهیم و موسی وعیسی توصیه کردیم که دین را بپادارید و در آن اختلاف نکنید (شوری، آیه ‎13) امام کاظم فرمودند: صان لله علی الناس حجتین، حجة ظاهرة وحجة باطنة فاما [اما] الظاهرة فالرسل والانبیاء والایمة - علیهم السلام - واما الباطنة فالعقول. (خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و حجتپنهان. حجت آشکار، رسولان و پیامبران و امامان - علیهم السلام -هستند و حجت پنهان، عقول مردم است.) (‎1) دین و قانون (شریعت) - آنگونه که از آیات متعدد قرآناستفاده میشود دین به دو بخش عمده ایمان و عمل صالحتقسیم میگردد. از همین رو قرآن دهها بار واژه صامنوا را درکنار صعملوالصالحات ذکر فرموده و این دو را مکملیکدیگر معرفی کرده است. شاید یکی از گویاترین آیات درقرآن کریم در مورد دین - که گاه از آن به صبر تعبیر میشود -این آیه کریمه باشد: صلیسالبر ان تولوا وجوهکم قبلالمشرق والمغرب و لکنالبر من آمنبالله والیوم ال‌آخر و الملایکة و الکتاب ... (بقره، آیه ‎177) در این آیه شریفه ابتدا به عنصر ایمان به خداوند،قیامت، فرشتگان، کتاب و پیامبران اشاره میگردد، سپس ازپرداخت مالیات خاص - که نوعی ارتباط وثیق با اهل بیت -علیهمالسلام - را به همراه دارد و نیز مالیات عام - یعنیزکات - و پرستش خداوند آن هم در نماز که تجلی ایمانعملی به خداوند است، صحبت میشود و در پایان متذکرمیگردد که وفای به عهد و نیز صبر و پایداری، از عناصرمهم و مؤثر در تحقق صبر ، به شمار میروند. توجه و دقت در سیر این آیه، مفهوم کلام رسولاکرم(ص) را روشن میسازد که فرمودند: صمن عمل بهذه ال‌آیتفقد استکملالایمان (‎2) با این توضیح به نقش والای قانون که در فرهنگ قرآن ازآن به صشریعت تعبیر شده است، میرسیم چرا که عملصالح که رکن رکین دین به شمار میرود، بدون قانون وشریعت امکان ندارد. علم فقه و دین - با توضیحی که ارایه شد به نقش اساسیعلم فقه به عنوان علمی که متکفل بیان قانون و شریعتالهی است میرسیم و از همین روست که تفقه در دین موردامر الهی قرار میگیرد (‎3) و پایه دین (‎4) محسوب میشود. دین و عقل - تمام ادیان الهی تا آنجا که دچار تحریفوتدلیس نشده باشند، مطابق موازین عقل هستند. ونمیتوان دینی را الهی فرض کرد اما با این ودیعه الهی کهخداوند آن را برای تشخیص و تمییز صحیح از ناصحیح وصلاح از فساد، (‎5) در طبیعت آدمی قرار داده است، مخالفباشد وگرنه تضادی بین تشریع پروردگار (دین) و تکوین او(قرار دادن عقل بدین منظور) صورت میگیرد و این امر باحکمت الهی سازگار نیست. اسلام و عقل - از آنجا که اسلام خاتم ادیان و دستورات‌آن فرازمانی و مکانی است، بیش از هر مکتب دیگری عنصرعقل در آن حضور دارد، به گونهای که اگر دین اسلام را دینتعقل و شریعت آن را، شریعت عقل بنامیم کلامی گزافنگفتهایم. تاکید مکرر قرآن حکیم، بر تعقل (‎6) و ستایشامامان معصوم(ع) از عقل، دلیل دیگری استبر لزومحضور پررنگ عقل در عرصه اعتقاد و عمل دینی، و از آنجاکه این بحث مقدمهای استبر موضوع مقاله به اختصار ازآن میگذریم.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فصلنامه قبسات
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۸ KB)
نام الکترونيکي : 504
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فقه و عقل
504_1.html
مقالات فارسی
متن
text/html
69 KB
85
85