رکورد قبلیرکورد بعدی

" تولید انعطاف‌پذیر "


شناسگر رکورد : 459084
سرشناسه : ایران زاده، سلیمان
عنوان و نام پديدآور : تولید انعطاف‌پذیر [منبع الکترونیکی]/ سلیمان ایران زاده
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۶ KB)
نام الکترونيکي : 719
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تولید انعطاف‌پذیر
719_1.html
مقالات فارسی
متن
text/html
60.61 KB
85
85
نظرسنجی