رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی های کنترل (‎۱) "


شناسگر رکورد : 459296
سرشناسه : قاسمی، احمدرضا
عنوان و نام پديدآور : تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی های کنترل (‎۱) [منبع الکترونیکی]/ سید احمد رضا قاسمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۱ KB)
نام الکترونيکي : 930
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی