رکورد قبلیرکورد بعدی

" خوشه‌های صنعتی؛ تجمعی برای جهش اقتصادی "


شناسگر رکورد : 459459
سرشناسه : بابایی، علی‌اکبر
عنوان و نام پديدآور : خوشه‌های صنعتی؛ تجمعی برای جهش اقتصادی [منبع الکترونیکی]/ گروه گزارش: علی‌اکبر بابایی، فرانک جواهردشتی، مریم خلیلی عراقی، مهرانگیز یقین‌لو
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : يقين لو، مهرانگيز
: خليلي عراقي، مريم%
: جواهردشتي، فرانک%
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۷ KB)
نام الکترونيکي : 1092
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی