رکورد قبلیرکورد بعدی

" سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی "


شناسگر رکورد : 459576
عنوان و نام پديدآور : سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴ KB)
نام الکترونيکي : 1208
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی