رکورد قبلیرکورد بعدی

" اشتباهات شغلی در محیط کار "


شناسگر رکورد : 459599
عنوان و نام پديدآور : اشتباهات شغلی در محیط کار [منبع الکترونیکی]/ مترجم: امیر دیوانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: منبع: اینترنت
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ديواني، امير
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۲ KB)
نام الکترونيکي : 1231
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی