رکورد قبلیرکورد بعدی

" سازوکارهای لازم در ارایه خدمات موثر به مردم تکریم ارباب رجوع؛ تکیه گاه نظام اداری "


شناسگر رکورد : 459611
سرشناسه : خلیلی عراقی، مریم
عنوان و نام پديدآور : سازوکارهای لازم در ارایه خدمات موثر به مردم تکریم ارباب رجوع؛ تکیه گاه نظام اداری [منبع الکترونیکی]/ مریم خلیلی عراقی، مهرانگیز یقیــن لو و فرانک جواهردشتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : جواهردشتي، فرانک
: يقين لو، مهرانگيز%
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۳ KB)
نام الکترونيکي : 1243
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی