رکورد قبلیرکورد بعدی

" ویژگیهای مدیر آینده "


شناسگر رکورد : 459813
عنوان و نام پديدآور : ویژگیهای مدیر آینده [منبع الکترونیکی]/ مترجم: اکبر کریمزاده رغبتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کريم زاده رغبتي، اکبر
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۱ KB)
نام الکترونيکي : 1445
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی