رکورد قبلیرکورد بعدی

" انگیزه؛ عامل محرک برای کار و سازندگی "


شناسگر رکورد : 459816
سرشناسه : رجبی، حسن
عنوان و نام پديدآور : انگیزه؛ عامل محرک برای کار و سازندگی [منبع الکترونیکی]/ حسن رجبی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۱ KB)
نام الکترونيکي : 1448
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی