رکورد قبلیرکورد بعدی

" بنگاههای کوچک و متوسط "


شناسگر رکورد : 459841
عنوان و نام پديدآور : بنگاههای کوچک و متوسط [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : در این مقاله وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط آلمان مورد بازبینی قرار می گیرد. آلمان بیش از ‎82 میلیون نفر جمعیت دارد، تولید ناخالص داخلی آن به ‎2160 میلیارد دلار می رسد و درآمد سرانه آن در حد ‎26200 دلار است. از نیروی کار ‎42 میلیونی این کشور نزدیک به ‎10 درصد بیکار هستند. این میزان بیکاری برای کشوری که در شمار صنعتی ترین کشورها قرار دارد و در زمره بزرگترین اقتصادهای جهان به حساب می آید، یک معضل بزرگ تلقی می شود. شاید برای حل این معضل هم بوده است که دولت آلمان از سالیان پیش برای پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط که ضریب اشتغالزایی بالایی دارند تدارکاتی فراهم آورده است. سیاست گذاری دولت آلمان و اقدامات فراگیر آن آموزنده می نماید. بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان با سایر کشورهای اروپایی تفاوت دارد. در این کشور از دو معیار تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سالانه بنگاهها برای شناسایی این نوع بنگاهها استفاده می شود. براساس معیار اول بنگاههایی کوچک و متوسط شمرده می شوند که تعداد کارکنان آنها کمتر از ‎500 نفر باشد. آن دسته از بنگاهها که تعداد کارکنان آنها حداکثر ‎10 نفر باشد، بنگاه کوچک و از ‎10 نفر تا ‎50 نفر بنگاه متوسط به حساب می آیند. میزان گردش مالی بنگاهها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی بنگاههای کوچک و متوسط به شمار می رود. بنگاههایی که گردش مالی آنها کمتر از ‎50 میلیون مارک در سال باشد بنگاه متوسط و بنگاههایی که گردش مالی آنها کمتر از ‎500 هزار مارک باشد، بنگاه کوچک به حساب می آیند.
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۲ KB)
نام الکترونيکي : 1473
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی