رکورد قبلیرکورد بعدی

" سالهای پر بار پیتر دراکر "


شناسگر رکورد : 460198
عنوان و نام پديدآور : سالهای پر بار پیتر دراکر [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۱ KB)
نام الکترونيکي : 1830
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی