رکورد قبلیرکورد بعدی

" طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی "


شناسگر رکورد : 460242
سرشناسه : زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌،‏‫ ۱۳۴۴ - ‏721721
عنوان و نام پديدآور : طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی [منبع الکترونیکی]/ عباس زراعت
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۶ KB)
نام الکترونيکي : 1874
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی