رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا) "


شناسگر رکورد : 460252
عنوان و نام پديدآور : مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا) [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۱ KB)
نام الکترونيکي : 1884
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی