رکورد قبلیرکورد بعدی

" هنگامیکه زنان محله های فقیرنشین به صحنه می آیند (‎۲) "


شناسگر رکورد : 460330
سرشناسه : دیپلمات، لوموند
عنوان و نام پديدآور : هنگامیکه زنان محله های فقیرنشین به صحنه می آیند (‎۲) [منبع الکترونیکی]/ لوموند دیپلماتیک
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۶ KB)
نام الکترونيکي : 1961
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی