رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي مسايل زبان شناسي از ديدگاه تفتازاني "


شماره رکورد : 462586
سرشناسه : کندری، حسین
عنوان و نام پديدآور : بررسي مسايل زبان شناسي از ديدگاه تفتازاني [پایان نامه]/ محقق: حسين کندري ؛ استاد راهنما: عليرضا قائمي‌نيا
وضعيت نشر : قم؛ خراسان رضوی : مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛ مدرسه علمیه عالی نواب خراسان رضوی، 1390
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
يادداشت : ملزومات سیستم: ویندوز 7+؛ با پشتیبانی متون عربی؛ + IE9
يادداشت : عنوان از روی صفحه عنوان پایان نامه
يادداشت : قالب چاپی این پایان نامه در کتابخانه مدرسه علمیه نواب خراسان رضوی موجود می باشد
يادداشت : کتابنامه
متن يادداشت : رساله علمی
درجه پایان نامه : فوق لیسانس - سطح ۳
رشته تحصیلی : تخصصی ادبیات عرب
سال دفاع : ۱۳۸۹
محل دفاع : مدرسه علمیه عالی نواب خراسان رضوی
چکيده : دانش زبان‌شناسی از حدود یک و نیم قرن پیش در اثر شرایط گوناگونی از جمله گسترش ارتباطات و پیدایش رویکرد مطالعات میان رشته‌ای به طور شگفت‌انگیزی گسترش یافته و شاخه‌های متعددی را درون خود تاسیس نموده که بازتاب بسیاری بر دانش‌های اجتماعی دیگر چون تاریخ و الهیات بر جای گذاشته است. مباحث مطرح شده در علم زبانشناسی همانطور که به تبیین و تفصیل آن و بیان شاخه‌های آن خواهیم پرداخت در موضوعات: ریشه شناسی(فقه اللغه)، آوایی(علم القرائة)، ساخت‌واژه(صرف)، نحو(دستور زبان)، معنا شناسی(بلاغت)و مباحث مربوطه به اصل وضع و حقیقت وضع(مباحث الفاظ علم اصول)می باشد و این موضوعات جداگانه در ضمن علوم مختلف در ادبیات عرب در نزد قدماء و دانشمندان مسلمان مطرح بوده است. اکنون در این رساله همّت براین است که با توجه به مباحث زبانشناسی جدید از یک سو و توجه به نظریات تفتازانی از سوی دیگر تا حدّ امکان به این مباحث پرداخته شود تا پژوهشگران این رشته به حقیقتی غیر قابل انکار که قدمت این علم باشد، پی‌برده و اسباب پیشرفت علوم اسلامی را از سوی دیگر فراهم آورند. در این پایان‌نامه سعی بر بررسی موردی نظریات تفتازانی در زبانشناسی می باشد که تا کنون تحقیقی این‌چنینی با نگرش زبانشناسی به تألیفات ایشان انجام نگردیده است. مباحث پایان‌نامه در ضمن یک مقدمه و دو بخش و یک خاتمه می باشد که در مقدمه به بتبیین موضوع و توضیح برخی واژه‌های مرتبط با تحقیق وعلت انتخاب و امتیازات و اهداف موضوع و همچنین تاریخچه زبان شناسی و شاخه های آن پرداختیم و در پایان شرح مختصری از زندگی تفتازانی را بیان نمودیم و در ادامه در بخش اوّل در ضمن ده فصل مباحث صرفی مرتبط با زبان شناسی را مورد بررسی قراداده و سپس در بخش دوّم در ضمن شش فصل به بررسی مباحث معناشناسی و مسایل مربوطه طرح شده در تألیفات تفتازانی پرداخته و در ادامه با بررسی آیه 71 سوره‌ی طه یکی از جنبه‌های کاربردی علم زبان شناسی را نمایان ساختیم. كليد واژه: فارسی: زبان، زبان شناسی، صرف، نحو، منطق، بلاغت، معنا شناسی، تفتازانی، بیان، بافت زبانی. کلیدواژه عربی: الصرف، النحو، المنطق، البلاغة، نظریة النظم، اللغة، علم اللغة، اللسانیّات.
يادداشت : داده های الکترونیکی
موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‌
: Arabic Literature
: زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
: Linguistics
شناسه افزوده : ق‍ائ‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا استاد راهنما
محل نگهداری پایان نامه (قالب چاپی) : کتابخانه مدرسه علمیه عالی نواب خراسان رضوی
وضعیت پایان نامه : دفاع شده
نوع مدرک : TF
نوع ماده : پایان نامه حوزوی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی