رکورد قبلیرکورد بعدی

" اس‍لام‌ و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ شهید آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ دک‍ت‍ر سیدم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 463231
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۶۸‭‬/ب۹‏‫‬‭ق۱۵ ۱۳۸۴
شابک : 9646887481
سرشناسه : قاسمی، صدیقه
عنوان و نام پديدآور : اس‍لام‌ و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ شهید آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ دک‍ت‍ر سیدم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ [کتاب]/ ص‍دی‍ق‍ه‌ ق‍اس‍م‍ی‌؛ باهمکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه‌‌‌‌های شهید دکتر بهشتی.
وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌ : ب‍ق‍ع‍ه‌ ، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۳۸۱ ص.
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : کتابنامه: ص. ۳۶۷-۳۷۵.
: نمایه.
نام شخص به منزله موضوع : ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۰ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اس‍لام‌.
موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌.
شناسه افزوده : بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله بهشتی.
نام الکترونيکي : ۱۶۸۳۱_۱.pdf
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی