رکورد قبلیرکورد بعدی

" ب‍وس‍ت‍ان‌ ولای‍ت‌: در م‍دح‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464004
شماره مدرک : ‭م‌۷۷-۱۳۲۰۹
رده بندی کنگره : ‭PIR۴۰۷۱‬‭/‮ال‍ف‌‬۹‮ب‌‬۹‬
شابک : ‎964-6566-10-3‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
: ‎964-6566-10-3‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
سرشناسه : ای‍س‍ی‌ م‍ح‍ص‍ل‌، زی‍ن‍ب‌، ۱۳۱۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
عنوان و نام پديدآور : ب‍وس‍ت‍ان‌ ولای‍ت‌: در م‍دح‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ [کتاب]/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ زی‍ن‍ب‌ ای‍س‍ی‌ م‍ح‍ص‍ل‌
وضعيت نشر : ق‍م‌: پ‍ارس‍ای‍ان‌، ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهری : ‮‭[۱۷]‬، ‭۴۶۵‬ ص‌.‬م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۶۵
موضوع : چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -- ش‍ع‍ر
: ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
: ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی