رکورد قبلیرکورد بعدی

" آفرینش از منظر عرفان ( سیری در نظریه تجلی و ظهور در عرفان نظری ابن‌عربی) "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464390
شماره مدرک : ‎۱‎۷‎۱‎۳‎۰‎۴‎۸
رده بندی کنگره : ‭BP۲۸۹/۴‬‭/ر۳آ۷ ۱۳۸۷‬
شابک : ‏‫۸۳۰۰۰ ریال‬ ‏‫‬‭9789640902165 :
سرشناسه : رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
عنوان و نام پديدآور : آفرینش از منظر عرفان ( سیری در نظریه تجلی و ظهور در عرفان نظری ابن‌عربی) [کتاب] / سعید رحیمیان.
وضعيت نشر : قم: ‏‫بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)‬‏‫، ۱۳۸۷.‬
وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست۲].‬
مشخصات ظاهری : ‮‭۴۴۴‬ ص.‬
فروست : بوستان کتاب قم‏‫؛ ۵۳۹‬. عرفان نظری‏‫؛ ۷‬. فلسفه و عرفان‏‫؛ ۴۴.‬
يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی:‭ Said Rahimian. Mysticism perspeective on creation a study on the theory of theophany and manifestation in the theoretical mysticism of Ibn Arabi.
يادداشتهاي مربوط به ويراست : ‏‫چاپ قبلی: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۶.‬
: چاپ دوم.
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : نمایه.
نام شخص به منزله موضوع : ابن‌عربی، محمدبن علی، ‏‫۵۶۰ - ۶۳۸ق.‏‬ -- نقد و تفسيرa01
موضوع : ع‍رف‍ان‌745602
: تجلی
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
يادداشت فهرست نويس : برون‌سپاری.
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از زبان متن باشد : انگلیسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی