خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464470
شماره مدرک :
رده بندی کنگره : ‭BP۸‬‭/ر۹۶۷۲۲۴ ۱۳۸۲‬
شابک : ‎964-371-398-9‬۸۵۰۰ری‍ال‌
: ‎964-371-398-9‬۸۵۰۰ری‍ال‌
: ‎964-371-398-9‬۸۵۰۰ری‍ال‌
: ‎964-371-398-9‬۸۵۰۰ری‍ال‌
عنوان و نام پديدآور : ره‌ت‍وش‍ه‌ راه‍ی‍ان‌ ن‍ور: وی‍ژه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ن‍م‍از (دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌) ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲ [کتاب]/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و وی‍رای‍ش‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
عنوانهاي دیگر : ره‌ت‍وش‍ه‌ راه‍ی‍ان‌ ن‍ور (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲) وی‍ژه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ن‍م‍از (دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌).
: ره‌ت‍وش‍ه‌ راه‍ی‍ان‌ ن‍ور (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲) وی‍ژه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ن‍م‍از (دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌)
وضعيت نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ‮ه‍ش‍ت‌، ‭۲۴۸‬ ص‌.‬م‍ص‍ور
فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌؛ ۱۲۸۴. م‍رک‍ز آم‍وزش‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌۴۹)
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Rahtushe -ye raheayan-e nur‬.
يادداشتهاي مربوط به ويراست : چ‍اپ‌ دوم‌: ۸۵۰۰۱۳۸۲ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-371-438-1‬
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ره‌ت‍وش‍ه‌ راه‍ی‍ان‌ ن‍ور (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲) وی‍ژه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ن‍م‍از (دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌).
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع : اس‍لام‌ -- م‍س‍ای‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
: اس‍لام‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز آم‍وزش‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)
: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)