خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464515
شماره مدرک : ‭م‌۸۱-۴۵۳۷۴
رده بندی کنگره : ‭JC۴۹‬‭/‮م‌‬۲۶ر۹ ۱۳۸۱‬
شابک : ‎964-371-106-4‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌
: ‎964-371-106-4‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌
سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌، ق‌۱۰۹۰ - ۱۰۱۷
عنوان و نام پديدآور : روض‍ة الان‍وار ع‍ب‍اس‍ی‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و آی‍ی‍ن‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‍داری‌ [کتاب]/ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍ب‍زواری‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌
عنوان قراردادي : [روض‍ة الان‍وار]
عنوانهاي دیگر : م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وآی‍ی‍ن‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‍داری‌
: روض‍ه‌ الان‍وار ع‍ب‍اس‍ی‌ در اخ‍لاق‌ و ش‍ی‍وه‌ ک‍ش‍ورداری‌
وضعيت نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری : ‮ص‌ ‭۸۴۸‬‬
فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌؛ ۱۰۲۷. آث‍ار م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌۱۶۴)
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۷ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "روض‍ه‌ الان‍وار ع‍ب‍اس‍ی‌ در اخ‍لاق‌ و ش‍ی‍وه‌ ک‍ش‍ورداری‌" ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ چ‍ن‍گ‍ی‍زی‌ ارده‍ای‍ی‌ ت‍وس‍ط دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ آی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راث‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:[‎the foundations of political thought and government system‬]‎[Mohaqqeq Sabzevari. Rawzat al -anvare Abbasi ‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۴۳] - ۸۴۸
موضوع : پ‍ادش‍اه‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
: ک‍ش‍ورداری‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
: آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍اه‍زادگ‍ان‌
: اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
: ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
شناسه افزوده : ل‍ک‌زای‍ی‌، ن‍ج‍ف‌، ۱۳۴۸ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌
: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
يادداشت فهرست نويس : رده یونیکد شد
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)